ŻIFNET ID-DIELJA

 

 

Id-dielja Amerikana żifnet

mad-daqqa tax-xlokk, bl-isbaħ

libsa fuqha, għalik li tlaqt

lejn dak il-baħar waħdani

li qatt ma baħħart fih s’issa.

Lanqas infittex – u ż-żmien xejn ma jgħinni –

x’kont qiegħda taħseb iżda niftakar

il-ħarsa mikula bin-niket

u l-kliem midrub ta’ taħdita intima

li bdiet tingħalaq dejjem aktar

fl-idlam rokna tal-kamra.

 

U xi daqqiet nistaqsi lili nnifsi

jekk imbagħad fetħulekx il-kanċelli

ugħaliex hemm xtieli

li jilbsu d-dawl tax-xemx

fil-ġranet tal-mewt.