ÎNCĀ UN VAL

 

În timp ce mā jucam de – a viaţa,

Va veni un val

Ce mā va purta

Deasupra limitei viselor

Gîndeam.

Acum nu mā mai joc,

dar mā prefac mereu cā trāiesc

şi aştept încā un val.