MAREA

 

Cînd scara ultimā

de spaimā e pāşitā

în haosul de zile triste,

acutā o maree mā cuprinde

fārā scāpare.

Cu unghii lungi se caţārā pemine

îmi umple orice secret ungher

sufocā germenii

de ginduri monştri

îneacā inima

şi-a ei nesigurā pulsare

dar dintr-odatā

se întoarce în abisul eî de cer

in cochilia eî cea rarā

unde eternitatea

îşi imbracā sufletul.