MARE ĪN MARE

 

Departe de miinile calde

a amniosului,

alunecind fārā regule

mā insinuez in crāpāturi invizibile

dincolo de granītele inibii,

īntre molecole fremātātoare

de cristal nemuritor,

devorat de o exaltantā

asfixie de dansuri rituale

mare īn mare.