The Literary Site of Giuseppe Risica 

www.giuris.org

 

(Il risveglio di Venere, picture by Pinella Imbesi)

POIZIJI

 

(traduzzjoni:  Oliver  Friggieri)

 

 

FRIEGHI TAL-QAMAR

HWEJJEG TAL-BAHAR

ADDIJI

L-ISTAGUNI MGHODDIJA

MISTENNIJI

REBBIEGHA

TWAQQAFX  IZ-ZMIEN

ZIFNET ID-DIELJA

ISSA LI INT TIFKIRA